qr kod na stranku

Publikácie a projekty

Dostavba Jadrovej elektrárne Mochovce Aktuálny makroekonomický vývoj SR a možná ďalšia kríza Vplyv starnutia slovenskej populácie na nákladovosť starobného dôchodkového zabezpečenia - riziká a možné riešenia Healthcare in the context of silver economy Hypotekárne úverovanie v kontexte aktuálneho markoekonomického vývoja Strieborná ekonomika vs.  strieborní zamestnanci Aktuálny makroekonomický vývoj a jeho vplyv na podnikanie Bankovníctvo a finančný trh Meranie reálnej konvergencie – alternatívny indikátor

Viliam Páleník: Dostavba Jadrovej elektrárne Mochovce – národohospodárske súvislosti a spoločenský diskurz .pdf

Viliam Páleník: Bankovníctvo a finančný trh .pdf

Viliam Páleník: Aktuálny makroekonomický vývoj v SR a možná ďalšia kríza .pdf

Viliam Páleník: Aktuálny makroekonomický vývoj a jeho vplyv na podnikanie .pdf

Viliam Páleník: Meranie reálnej konvergencie – alternatívny indikátor .pdf

Viliam Páleník: Vplyv starnutia slovenskej populácie na nákladovosť starobného dôchodkového zabezpečenia – riziká a možné riešenia .pdf

Viliam Páleník: Hypotekárne úverovanie v kontexte aktuálneho makroekonomického vývoja .pdf

Viliam Páleník: Strieborná ekonomika vs. strieborní zamestnanci .pdf

Viliam Páleník: Healthcare in the context of the silver economy .pdf

2017 a staršie

Makroekonomické dopady novely zákona o sociálnom poistení Solidarita medzi bohatými a chudobnými: Vybrané ekonomicko-historické otázky Aktuálne makroekonomické dianie a karbónová daň Aktuálne makroekonomické dianie a starnutie populácie

Viliam Páleník: Aktuálne makroekonomické dianie a karbónová daň .pdf .odp .pptx .ppt

viliam Páleník: Aktuálne makroekonomické dianie a starnutie populácie .pdf .odp .pptx

Viliam Páleník: Solidarita medzi bohatými a chudobnými .pdf, ISBN 978-80-971554-1-4

Moderninzácia makroekonomického prognózovania na Ukraine , projekt RTI US AID 2007- 2008, ISBN: 978-966-8274-15-2

Viliam Páleník a kol.: Makroekonomické dopady novely zákona o sociálnom poistení .pdf, EMPA júl 2007, ISBN 978-80-969755-8-7)

Makroekonomická prognóza spotreby zaťaženia 110kV uzlov na základe pred­pokladanej spotreby elektrickej energie (EMPA, 2007)

Simulácie vplyvom zmien vybraných danových parametrov s využitím CGE modelov, EMPA, 2002, (Výskumný projekt, Ministerstvo financií SR)

Trendy vo vývoji nominálnej mzdy v závislosti od veku a pohlavia, EMPA, 2002, (Výskumný projekt, Ministerstvo práce, soiálnych vecí a rodiny SR)

Strednodobá projekcia trendov makroekonomického vývoja slovenského zdravotného sektoru, EMPA, 2001-2002, (Výskumný projekt, Svetová banka)

Analýzy hospodárskej politiky v oblasti rozvoja financného trhu, EMPA, 1995-1997, (Výskumný projekt ACE PHARE 94-0735-R)


https://www.empa.sk/sk/projekty