qr kod na stranku

Vplyv starnutia slovenskej populácie na nákladovosť starobného dôchodkového zabezpečenia - riziká a možné riešenia

Vplyv starnutia slovenskej populácie na nákladovosť starobného dôchodkového zabezpečenia – riziká a možné riešenia

Viliam Páleník: Vplyv starnutia slovenskej populácie na nákladovosť starobného dôchodkového zabezpečenia – riziká a možné riešenia

Vplyv starnutia slovenskej populácie na nákladovosť starobného dôchodkového zabezpečenia – riziká a možné riešenia

stiahni plnú verziu: Vplyv starnutia slovenskej populácie na nákladovosť starobného dôchodkového zabezpečenia – riziká a možné riešenia

Vplyv starnutia slovenskej populácie na nákladovosť starobného dôchodkového zabezpečenia – riziká a možné riešenia je v článkoch:


https://www.empa.sk/download-files/sk/vplyv-starnutia-2018-palenik