qr kod na stranku

Aktuálny makroekonomický vývoj SR a možná ďalšia kríza

Aktuálny makroekonomický vývoj SR a možná ďalšia kríza

Viliam Páleník: Aktuálny makroekonomický vývoj SR a možná ďalšia kríza

Aktuálny makroekonomický vývoj SR a možná ďalšia kríza

stiahni plnú verziu: Aktuálny makroekonomický vývoj SR a možná ďalšia kríza

Aktuálny makroekonomický vývoj SR a možná ďalšia kríza je v článkoch:


https://www.empa.sk/download-files/sk/makroekonomicky-vyvoj-palenik-2018-10